IPPM-ja në 2017 Global Go To Think Tank Index Reports

March 23, 2018 0

Programi i think tank-eve dh shoqërive civile (TTCSP) i Institutit Lauder në Universitetin e Pensilvanisë kryen hulumtime mbi rolin e instituteve të politikave në qeveri dhe shoqërinë civile në mbarë botën. TTCSP shqyrton rolin në […]

IPPM-ja në 2017 Global Go To Think Tank Index Reports

March 23, 2018 0

Programi i think tank-eve dh shoqërive civile (TTCSP) i Institutit Lauder në Universitetin e Pensilvanisë kryen hulumtime mbi rolin e instituteve të politikave në qeveri dhe shoqërinë civile në mbarë botën. TTCSP shqyrton rolin në […]

1 2