Doing Business 2017- Përmbledhje

October 26, 2016 0

Ditën e djeshme, Banka Botërore publikoi raportin Doing Business 2017. Ky raport paraqet tregues sasiorë mbi rregullat e biznesit dhe mbrojtjen e të drejtave të pronësisë që mund të krahasohet me 190 ekonomi. Shqipëria renditet e 58-ta […]

Raporti Global i Konkurrueshmërisë- Përmbledhje

October 2, 2016 0

Raporti Global i Konkurrueshmërisë  vlerëson peizazhin konkurrues të 138 ekonomive, duke ofruar një pasqyrë unike të nxitësve të produktivitetit dhe prosperitetit të tyre. Për vitin 2016-2017 Shqipëria u rendit në vendin e 80, në figurën e mëposhtme […]

Debati Publik: Aksioni Anti Informalitet

February 21, 2016 0

IPPM, si nxitëse dhe pjesëmarrëse e përherëshme e debatit publik, po publikon një përmbledhje të artikujve, intervistave dhe analizave që Presidenti i saj ka publikuar në lidhje me aksionin qeveritar në luftën kunder informalitetit. Për […]

1 2 3