Buletini i Financave Publike – Qershor 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Qershor 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare , investimet publike dhe defiçitin […]

Buletini i Financave Publike – Maj 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Maj 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare , investimet publike dhe deficitin […]

Buletini i Financave Publike – Prill 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Prill 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare , investimet publike dhe deficitin […]

Buletini i Financave Publike – Mars 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë sapo publikoi Statistikat fiskale për muajin Mars 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare , investimet publike dhe […]

Buletini i Financave Publike ‐ Shkurt 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shkurt 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare , investimet publike dhe deficitin […]

Buletini i Financave Publike- Janar 2014

February 28, 2016 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Janar 2014. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare, investimet publike dhe defiçitin buxhetor […]

Public Finances Bulletin – January 2014

February 12, 2016 0

The Ministry of Finances of the Republic of Albania published the Fiscal Statistics for January 2014. In service to our analyses we utilize available cumulative data on public revenues, government expenditures, public investments and budget […]

1 4 5 6