Buletini i Financave Publike – Dhjetor 2018

April 10, 2019 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Dhjetor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Nëntor 2018

March 4, 2019 0

Ministria e Financave dhe e Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Nëntor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Tetor 2018

February 22, 2019 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Tetor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Buletini i Financave Publike – Shtator 2018

February 11, 2019 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shtator 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

1 2 3 9