IPPM mbeshtet pjesemarrjen e kompanise shqiptare IT WORKS ne evetin B2B AgriFoodTech 2019 qe do te zhvillohet ne Hollande ne datat 11-12 Dhjetor.

 

Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen (IPPM) në kuadër të projektit të Enterprise Europe Network (EEN) ku fokus kryesor i projektit është:

  • Të identifikoj partnerët e mundshëm komercial për kompanitë.
  • Të ndihmoj kompanitë të bëjnë biznes në tregun e brendshëm.
  • Të lehtësoj transferimin e teknologjisë.
  • Të ndihmoj NVM-të për të pasur akses në tregje të reja dhe të informoj ata për aktivitetet e BE-së dhe mundësitë e financimit.
  • Të këshillojë kompanitë në legjislacionin dhe politikat e BE-së, si dhe çështje teknike të tilla si standardet e DPI.
  • Të japi feedback për qëndrimet dhe problemet e sipërmarrësve.

Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen (IPPM) po mbështet pjesëmarrje e IT WORKS që është një kompani shqiptare e specializuar në menaxhimin e të dhënave të IT-së, dhe përpunimi i të dhënave po ofron burime të jashtme marrëveshje për çdo kompani me bazë në BE që kërkon të transferojë burimet e IT-së dhe proceset e lidhura me të dhënat. Kompania ofron gjithashtu një ekuivalent shkallë në IT të certifikuar dhe licencuar nga ministria e financat dhe ekonomia. Kompania garanton rekrutimin e personelit më të kualifikuar bazuar në kërkesën e partnerëve dhe nevojën e tyre për ekspertizë. Kompania beson në një kulturë të shëndetshme organizative dhe kampione ka mundësi të barabarta për të çdo punonjës. Kompania mbështet punëtorët e saj në arritjen e potencialit të tyre maksimal në vendi i punës dhe kontribuon për të sjellë përpara sektorin shqiptar të ICT-së.

Aktiviteti B2B do te zhvillohet ne Hollande (Diezekade 2 5222 AK Den Bosch, Barbanhallen -s’Hertogenbosch Netherlands) ne daten 11 -12 Dhjetor 2019. Perfaqesues i IT WORKS do te jete nje nga aksioeret e kesaj kompanie Z. Bojken Gjoleka. Në panairin dhe kongresin AgriFoodTech 2019, ka ne fokus lidhjen e kompanive me Institutet e R&D / njohurive nga sistemet dhe materialet e teknologjisë së lartë në Agri & Food and Horticulture.

 

Kompanitë / organizatat dhe projektet R & D në fushat e mëposhtme janë të pranishëm në AgriFoodTech 2019:

 

– Ndërtimi i automjeteve dhe automatizimi.

– Të dhëna të mëdha dhe IT.

– Bujqësi e zgjuar dhe vertikale.

– Testim dhe cilësi.

– Paketimi.

– Hartimi i ushqimit.

– Sfidat sociale si mbeturina ushqimore.

– Transparenca dhe ushqimi i sigurt dhe i shëndetshëm.

 

Pjesëmarrësit

Albania 1
Belgium 5
Cyprus 1
Czech Republic 1
Estonia 1
Germany 1
Ghana 5
India 2
Iraq 1
Israel 1
Italy 2
Kenya 1
Netherlands 57
Nigeria 1
Turkey 1
Ukraine 1
United Kingdom 8
Viet Nam 2
Total 92

I urojme sa me shume suksese dhe arritje te mëtejshme kësaj kompanie dhe përfaqësuesit te saj ne paraqitjen sa me denjitoze te Shqiperise ne tregjet europiane te kompanive te ICT.

Burimet:

Enterprise Europe Network (EEN)

IT WORKS

Agrofoodtech 2019

Perfaqesuesi i ITWORKS

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*