Pjesëmarrja e IPPM-së në konferencën vjetore të EEN që po zhvillohet në Helsinki të Finlandës nga data 21 – 23 Tetor 2019.

IPPM ka pasur nderin te jete pjesëmarrëse e përfaqësuar me Drejtorin Ekzekutiv Z. Ledjon Shahini ne Konferencës Vjetore e Enterprise Europe Network (EEN) qe zhvillohet ne Helsinki nga data 21-23 Tetor. Konferenca Vjetore e Enterprise Europe Network (EEN) është ngjarja kryesore e Rrjetit që bashkon 800 partnerë të Rrjetit, përfaqësues nga institucionet evropiane dhe aktorë të tjerë të jashtëm kryesorë për të eksploruar sesi të ndihmojnë NVM-të të shfrytëzojnë sa më shumë tregun në Evropë dhe jashtë saj. Ngjarja e sotme kishte seanca plenare, kënde të folësve, tabela diskutimesh, zona të rrjetëzimit, mundësi të përputhjes së biznesit dhe ngjarje sociale.

Sot, NVM-të evropiane dhe rrjeti që i mbështesin ata po përballen me një numër sfidash, nga zhvendosjet kryesore në mjedisin politik në shkallën e shpejtë të ndryshimeve industriale dhe teknologjike. Në dritën e këtyre sfidave, tema kryesore për ngjarjen e këtij viti është: “Adresimi i nevojave të ardhshme të NVM-ve”.

Kjo temë përfshin një sërë seancash që mbulojnë një përzgjedhje temash duke përfshirë:

 • Politika industriale dhe qëndrueshmëria.
 • Treg i vetëm.
 • Mbështetje për inovacion.
 • Ndërkombëtarizimi.
 • Qasja në financa dhe shkallët e rritjes.
 • Digitalizimi, përfshirë Inteligjencën Artificiale (IA).

Edicioni i këtij viti është organizuar nga Komisioni Evropian dhe Agjensia Ekzekutive për Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (EASME) në partneritet me tre partnerë të Rrjetit Finlandez: Biznesin Finland, Dhomën e Tregtisë së Rajonit të Helsinkit dhe Parkun e Shkencave Turku.

Komisioni Europian dhe Agjensia Ekzekutive për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (EASME).

E krijuar nga Komisioni Evropian, EASME synon të ndihmojë në krijimin e një ekonomie evropiane më konkurruese dhe me efikasitet të burimeve bazuar në njohuri dhe inovacion. EASME ofron mbështetje me cilësi të lartë për përfituesit e saj, duke e shndërruar politikën e BE-së në veprim.

Si një agjenci ekzekutive e Komisionit Evropian, EASME menaxhon pjesë të konsiderueshme të COSME (përfshirë Rrjetin e Ndërmarrjeve Evropë), LIFE, Horizon 2020 dhe EMFF, duke siguruar që veprimet e financuara nga këto programe të japin rezultate dhe t’i ofrojnë Komisionit kontribut të vlefshëm për detyrat e tij të politikës .

Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Tregun e Brendshëm, Industri, Sipërmarrësi dhe NVM (DG GRW).

Drejtoria e Përgjithshme (DG) për Tregun e Brendshëm, Industri, Sipërmarrësi dhe NVM është shërbimi i Komisionit Evropian përgjegjës për:

 • Kompletimin e tregut të brendshëm të mallrave dhe shërbimeve.
 • Duke ndihmuar shndërrimin e BE-së në një ekonomi të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse duke zbatuar politikat industriale dhe sektoriale të nismës së flamurit Evropë 2020.
 • Nxitja e sipërmarrjes dhe rritja duke zvogëluar barrën administrative për bizneset e vogla
 • Lehtësimin e qasjes në fonde për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM-ve).
 • Mbështetja e hyrjes në tregjet globale për kompanitë e BE-së.
 • Krijimin e politikës për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë industriale, koordinimin.
 • Kozicioni dhe negociatat e BE-së në sistemin e të drejtave ndërkombëtare të pronësisë intelektuale (IPR) dhe ndihmimin e inovatorëve se si të përdorin në mënyrë efektive të drejtat e IP.
 • Dorëzimi i politikës hapësinore të BE-së përmes dy programeve në shkallë të gjerë Koperniku (sistemi satelitor evropian i vëzhgimit të Tokës) dhe Galileo (sistemi satelitor evropian i navigimit global), si dhe veprimet kërkimore për të nxitur inovacionin teknologjik dhe rritjen ekonomike.

Rrjeti i Ndërmarrjeve Evropian në Finlandë.

Rrjeti i Ndërmarrjeve Evropë në Finlandë përfaqësohet nga tre organizata, të cilat janë të përfshira të gjithë si bashkë-organizatorë të konferencës.

 • Biznesi Finlanda është një përshpejtues i rritjes globale. Biznesi Finlanda krijon rritje të re duke ndihmuar bizneset të shkojnë globale dhe duke mbështetur dhe financuar inovacione. Ekspertët e saj më të mirë dhe të dhënat e fundit të hulumtimit lejojnë kompanitë të shfrytëzojnë mundësitë e tregut dhe t’i kthejnë ato në histori suksesi. Strategjia e Biznesit Finlanda është e dyfishtë: mundëson që kompanitë të rriten ndërkombëtarisht dhe gjithashtu krijojnë ekosisteme biznesi të klasit botëror dhe një mjedis konkurrues biznesi për Finlandën. Biznesi Finlandë punëson 600 ekspertë në 40 zyra jashtë shtetit dhe në 20 zyra rajonale përreth Finlandës. Biznesi Finlandë është pjesë e rrjetit Ekipi Finlandë. Për më tepër, Business Finland është koordinatori i Enterprise Europe Network në Finlandë.
 • Dhoma e Tregtisë së Qarkut të Helsinkit (HRCC) është themeluar në vitin 1917 dhe është një nga dhomat më të mëdha tregtare bazuar në anëtarësimin vullnetar në Evropë. Me mbi 7000 anëtarë, përfshirë të gjitha kompanitë kryesore në rajon, HRCC punon pa probleme me aktorët lokalë dhe grupet e interesit. Dhoma e Tregtisë u ofron shërbime standardeve të larta anëtarëve të saj, përfaqëson komunitetin e biznesit dhe lobet për interesat e saj. Shërbimet këshilluese falas janë një përfitim i anëtarësimit në HRCC. Dhoma gjithashtu siguron një larmi të kurseve të trajnimit për tema me interes aktual. Dhoma e Tregtisë promovon suksesin e kompanive në Rajonin e Helsinkit.
 • Parku Shkencor Turku, i themeluar në vitin 1988, ofron shërbime biznesi dhe inovacioni në Qarkun Turku ku 22,000 kompani, gjashtë universitete, dhe një rrjet i gjerë bashkëpunimi i lojtarëve të ndryshëm përshpejtojnë gjenerimin e produkteve dhe shërbimeve të reja, si dhe rritjen e operacioneve të biznesit dhe mirëqenia lokale. Në zhvillimin e biznesit, fillimi i një sipërmarrje të re, biznesi në rritje dhe ndërkombëtarizimi Turku Science Park u shërben të gjitha industrive, por fushat fokale janë teknikë të pastër, fusha krijuese, industri përvoje, shëndetësi, detare dhe industri të teknologjisë. Parku Science Turku ofron shërbime të Enterprise Europe Network edhe në zonat Mikkeli dhe Seinäjoki në bashkëpunim të ngushtë me kompani të shërbimit të biznesit areal.

Dhoma e Tregtisë në Luksemburg dhe B2fair.

B2fair është një koncept ndërkombëtar i Dhomës së Tregtisë Luksemburg që ndërthur pasuritë e panaireve tregtare me avantazhet e evenimenteve ndërkombëtare. Një markë tregtare e mbrojtur ndërkombëtarisht, B2fair ®, së bashku me partnerët e saj, organizon 8-10 evenimente çdo vit duke lejuar kompanitë të gjejnë partnerë të rinj afaristë në një mënyrë të lehtë dhe me kosto efektive përmes takimeve të para-organizuara cilësore të biznesit.

Evenimenti i ofron kompanive:

 • Informacione të vlefshme për kontaktet e mundshme para panairit tregtar
 • Organizimi i takimeve individuale të biznesit sipas nevojave dhe kërkesave specifike të tyre.
 • Kushtet ideale të biznesit për:
 • Kontakte biznesi të reja dhe me cilësi të lartë;
 • Gjenerimi i partnerëve të rinj të biznesit dhe partneriteteve të mundshme;
 • Transferim i suksesshëm i njohurive në nivelin ndër-rajonal dhe ndërkombëtar.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*