Debati mbi mënyrën e klasifikimit të punonjësve të koncerteve është duke humbur figurën më të madhe.

Në vitin 2018, Gjykata Supreme e Kalifornisë miratoi një test për mënyrën e klasifikimit të punëtorëve të koncerteve. Vendimi i Dynamex deklaroi se punëtorët supozohet të jenë punonjës, nëse punëdhënësi nuk mund të provojë se punonjësi është i lirë nga kontrolli dhe drejtimi i tij, puna është jashtë biznesit të zakonshëm të kompanisë dhe punonjësi shpesh punon si freelancer. Këto kritere, zakonisht të referuara si test ABC, ende nuk japin udhëzime bindëse se si duhet të klasifikohen punëtorët e koncerteve. Por negociatat që thuhet se janë duke u zhvilluar në Kaliforni midis kompanive të udhëtimit, sindikatave, rregullatorëve dhe palëve të tjera të interesit mund të jenë më sqaruese.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*