Workshop Ndërkombëtar 6-7 Qershor: “Metodologjitë e Mësimdhënies në Arsimin e Lartë dhe Teknologjitë Online” dhe “Ekonomia e dijes dhe sfida përpara”.

Presidenti i Nderit te IPPM Prof.Dr. Arben Malaj, n nj bashkpunim me Universita E-Campus Allbania pati kenaqësinë të ishte i ftuar në Milano  n nj aktivitet lidhur me sfidat e edukimit online HELMeTO 2019. Gjate ketij workshopi u trajtuan dy tema te rendesishme per nga rendesia dhe interesi te cilat ishin: 1) Metodologjitë e Mësimdhënies në Arsimin e Lartë dhe Teknologjitë Online 2) Ekonomia e dijes dhe sfida përpara. Disa nga ceshtjet kryesore jane te paraqitura me poshte:

I) Arsimi është një ekosistem i ndërlikuar ku përfshihen shumë faktorë të ndryshëm duke filluar nga shkolla fillore deri tek studimet doktorale dhe pas doktoratës. Demokratizimi i njohurive të bazuara në avantazhet e ekonomisë së njohurive ka rritur aksesin në informacion dhe mësim të mirë për çdo individ, pavarësisht nga ku jetojnë, pavarësisht prejardhjes së pasurisë së tyre familjare, Informacion i përgjithshëm, por veçanërisht informacion shkencor nuk është një atribut i elitës shkencore, ekonomike apo politike të një vendi. Në ditët e sotme, në kohë reale, një nxënës, një student, një studiues, një nxënës në çdo nivel të arsimit dhe çdo pjesë të vendeve ka të njëjtin akses në burimet akademike: libra, dokumente shkencore, studime specifike në fusha specifike, metodologjitë e hulumtimit dhe datat statistikore – si edukator, profesor ose mbikëqyrës shkencor. Demokratizimi i njohurive është një e mirë publike që duhet të jetë pjesë e strategjive tona lokale dhe kombëtare për të krijuar një lidhje më të mirë midis demokratizimit të njohurive dhe të ardhurave.Demokratizimi i të ardhurave kërkon më shumë kohë. Mund të jetë objektivi i studimeve në lidhje me alternativën alternative të krijimit të të ardhurave nëpërmjet shërbimeve në internet si Uber / Airbnb. ku teknologjia ka lejuar të ardhura shtesë përmes investimeve të bëra tashmë si shtëpi, makina, kompjutera dhe logjistikë minimalë.Demokracia e demokratizimit ka avantazhe të mëdha.

II) Shoqëritë demokratike duhet të krijojnë qytetarë të cilët janë të aftë të marrin pjesë në projektin e qeverisjes së përbashkët. Arsimi është një vlerë shumë e vlefshme për individët dhe shoqërinë, veçanërisht për shoqëritë demokratike. Të gjitha shoqëritë përfitojnë nga punëtorët produktivë dhe të ditur, të cilët mund të krijojnë tepricë shoqërore dhe t’u përgjigjen preferencave. Hulumtimet më tej tregojnë se nivelet e arsimit janë të ndërlidhura me shëndetin dhe pasurinë: sa më shumë arsimimi ka një person, aq më i shëndetshëm dhe më i pasur ai ka të ngjarë të jetë. Demokratizimi i njohurive mund te jete Pa pagesë, të pakufizuara dhe me shpenzime shumë të ulëta: a) Çdo person – nga çdo grup social b) Në çdo pjesë të vendit tonë c) Në çdo kohë të jetës së përditshme.

Pas trajtimit te dy temave eshte mbajtur dhe nje leksion i hapur me teme: Integrimi Europian – Sfidat e Shteteve te Ballkanit Perendimor.

Per informacion me te detajuar ne lidhje me temat e trajtuara mund te shikoni materialet bashkangjitur.

 

 

 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*