Presidenti i Nderit dhe Drejtori Ekzekutiv i IPPM-së mbi migracionin

Presidenti i Nderit dhe Drejtori Ekzekutiv i Institutit për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen sjellin një artikull të përbashkët mbi migracionin në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe veçanërisht në Shqipëri.

Artikulli përqëndrohet te shkaqet, pasojat dhe sfidat të cilat shoqërojnë migrimin në këto vende.

Në artikull renditen sfidat që vijnë nëse nuk gjendet një rrugë për reduktimin e migracionit. Autorët theksojnë se në afatshkurtër përfitimi i takon vendeve pritëse për shkak të rritjes së ofertës për punë të kualifikuar në to, ndërsa kostot vendeve emigruese. Ndërsa në afatgjatë, në rastin kur këta individë rikthehen në vendet e origjinës, përfitimet i takojnë pikërisht këtyre vendeve për shkak të avantazheve që burojnë nga rritja e kapitalit human.

Autorët përshkruajnë shkaqet e emigrimit, duke u ndalur te ato ekonomike, si pabarazia në të ardhura dhe paga minimale relativisht e ulët me vendet ku emigrantët nga vendet e Ballkanit Perëndimor synojnë të shkojnë.

Autorët theksojnë se demokratizimi i dijes dhe globalizimi mund të shfrytëzohet nga individët për të punuar jashtë vendit pa qenë nevoja të emigrojnë fizikisht.

Në artikull renditen arsyet kryesore pse individët kthehen në vendet e tyre të origjinës duke theksuar se më e rëndësishme për Shqipërinë është kthimi i ekonomisë sonë në një ekonomi dinamike.

Për më shumë informacion, ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://telegraf.al/sociale/migracioni-nga-problem-ne-avantazh/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*