Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit

Lideri i Projektit: Komiteti Rinor Lezhë

Data e Fillimit: 05 Tetor 2017

Data e Mbarimit: 05 Shtator 2017

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga:  ANTTARC

Përshkrimi i Projektit:

Ky projekt synon të bëjë rininë një komponent kryesor për mirëqeverisje në Bashkinë e Lezhës. Fokusi i kësaj iniciative janë studentët e kësaj bashkie dhe ideja kryesore që i përket kësaj lidhet me rolin aktiv të të rinjve në pjesëmarrjen në ekzekutimin e performancës buxhetore, të debatit dhe transparencës së njësive të qeverisjes vendore. Komiteti Rinor dhe IPPM kanë parashikuar të trajnojnë dhe të bëjnë të aftë një “bërthamë” studentësh nga i gjithë rajoni, që do të shërbejë si katalizator i pjesëmarrjes aktive qytetare në monitorimin e performancës së ekzekutimit të buxhetit, të rrisin kërkesën për më shumë transparencë dhe në perspektivë të shërbejnë si trajnerë për studentët e tjerë, duke garantuar në këtë mënyrë një ndikim afatgjatë të këtij projekti në ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme për të rinjtë në Lezhë.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*