Zhvillimi i Integruar dhe i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor

Data e Fillimit: Shkurt 2016

Data e Mbarimit: Prill 2016

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga: German Development Cooperation GIZ Office Albania

Përshkrimi i Projektit:

Qëllimi i këtij studimi është shqyrtimi dhe finalizimi i hartimit të dokumenteve ligjore referuar tre Planeve territoriale, duke përfshirë edhe planin e Integruar ndër-sektorial të rajonit bregdetar. Aktivitetet kryesore të ndërmarra në kuadër të projektit janë:
1. Shqyrtimi i të gjitha dokumenteve ligjore përsa i përket Planit të Territorit të Përgjithshëm Kombëtar; Plani i Integruar ndër-sektorial të rajonit të Bregdetit dhe ndër-sektorial të zonës ekonomike Tiranë – Durrës ;
2. Identifikimi i komponentëve të zhdukur dhe boshllëqet e dokumenteve ligjore, sidomos ato që bien nën zhvillimit ekonomik shtyllës;
3. Plotësimi në pjesët që mungojnë të dokumenteve, të përcaktuara në pikën 2;
4. Stafi Backstoping nga BALTE dhe AKPT në rafinimit dokumentet ligjore për miratimin e Planit të Territorit Përgjithshëm Kombëtar;Plani i Integruar ndër-sektorial të rajonit të Bregdetit dhe ndër-sektorial të zonës ekonomike Tiranë – Durrës ;, duke përfshirë rekomandimet e konsultimeve publike dhe teknike.

Për më shumë informacione ju lutem na kontaktoni në e-mailin: secretary@ippm.al

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*