Buxheti i Qytetarit

Periudha e Zbatimit: Dhjetor 2015

Shteti: Shqipëri

Përfitues: Ministria e Financave

Përshkrimi i Projektit:

Ky projekt i publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave synon të rrisë përfshirjen e qytetarëve në debatin publik mbi buxhetin vjetor të hartuar nga Qeveria. Kjo lehtëson kuptimin e të gjitha hapave të ndjekur nga autoritetet për të planifikuar financat publike në vitin buxhetor dhe në të njëjtën kohë ofron një analizë të thellë se si fondet dhe burimet publike do të ndahen drejt sektorëve kryesorë ekonomikë. Ajo është konceptuar gjithashtu si një mjet për të pozicionuar qytetarët në rolin e vëzhguesit dhe kontribuesit aktiv gjatë gjithë procesit.

Për më shumë informacione ju lutem na kontaktoni në emailin: secretary@ippm.al

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*