Artikulli i ekspertes sё IPPM Kseniia Oleneva botuar nё gazeten “Sot” mbi rolin e qytetarёve ne mirёqeverisjen vendore dhe rёndesinё e Indeksit tё Performances se Bashkive.

November 22, 2020 0

https://sot.com.al/opinion-editorial/roli-i-qytetareve-ne-mireqeverisjen-vendore-113 Për mirëfunksionimin efektiv të qeverisjes vendore është thelbësore që qytetarët të kenë mundësi të kontribuojnë në mënyrë aktive për rritjen e mirëqenies së tyre nëpërmjet ushtrimit të të drejtave themelore të pjesëmarrjes aktive në […]

Municipal Performance Index for Albania 2020

September 15, 2020 0

The need for measuring the performance of municipalities in Albania The gap between local governance institutions and citizens in all administrative areas of the country remains significant and constitutes one of the main barriers to […]