Buletini i Financave Publike – Mars 2017

July 24, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Mars 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]