Buletini i Financave Publike – Janar 2018

April 4, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Janar 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]