Si truri ynë vendosë kur duhet ti besojmë dikujt.

July 19, 2019 0

Besimi është mundësia e biznesit global – pa të, shumica e transaksioneve të tregut do të ishin të pamundura. Është gjithashtu një shenjë dalluese e organizatave me performancë të lartë. Punonjësit në kompanitë me besim […]

Kriza e Besimit.

July 18, 2019 0

Bizneset vënë shumë përpjekje të mëdha në përmbushjen e nevojave të ndryshme të palëve të interesit – klientët, investitorët, punonjësit dhe shoqërinë në përgjithësi. Por ata nuk po i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme një përbërësi […]

Lidershipi i shkathët.

July 12, 2019 0

  Askush nuk ka rekomanduar me të vërtetë udhëheqjen eë dhe kontrollit për një kohë të gjatë. Por asnjë alternativë e formuar plotësisht nuk është shfaqur. Kjo është pjesërisht sepse drejtuesit e nivelit të lartë […]

1 2 3 9