Buletini i Financave Publike – Tetor 2017

December 7, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Tetor 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]