Buletini i Financave Publike – Shtator 2018

February 11, 2019 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shtator 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

1 2 3