Buletini i Financave Publike – Shtator 2018

February 11, 2019 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shtator 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Doing Business 2018 – Përmbledhje

November 2, 2017 0

Doing Busines 2018: Reforma për të krijuar vende pune, një publikim botëror i grupit të Bankës Botërore, është i 15-ti në një seri raportesh vjetore që matin rregullatorët që rrisin aktivitetin e biznesit dhe ato […]

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë 2018 – Përmbledhje

October 4, 2017 0

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI) përcjell performancën e 137 vendeve në 12 shtylla kryesore të konkurrueshmërisë. Ai vlerëson faktorët dhe institucionet e identifikuara nga kërkimi teorik dhe empirik si përcaktues të përmirësimeve në produktivitet dhe […]

1 2 3