Buletini i Financave Publike – Dhjetor 2017

March 14, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Dhjetor 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Buletini i Financave Publike – Nëntor 2017

January 24, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Nëntor 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]

Buletini i Financave Publike – Tetor 2017

December 7, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Tetor 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Buletini i Financave Publike – Shtator 2017

November 8, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shtator 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Doing Business 2018 – Përmbledhje

November 2, 2017 0

Doing Busines 2018: Reforma për të krijuar vende pune, një publikim botëror i grupit të Bankës Botërore, është i 15-ti në një seri raportesh vjetore që matin rregullatorët që rrisin aktivitetin e biznesit dhe ato […]

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë 2018 – Përmbledhje

October 4, 2017 0

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI) përcjell performancën e 137 vendeve në 12 shtylla kryesore të konkurrueshmërisë. Ai vlerëson faktorët dhe institucionet e identifikuara nga kërkimi teorik dhe empirik si përcaktues të përmirësimeve në produktivitet dhe […]

Buletini i Financave Publike – Gusht 2017

September 30, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Gusht 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri në Gusht […]

Buletini i Financave Publike – Korrik 2017

August 23, 2017 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Korrik 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]

1 2 3 4 5 9