Buletini i Financave Publike – Korrik 2018

September 25, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Korrik 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Qershor 2018

September 19, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Qershor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Maj 2018

July 17, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Maj 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Prill 2018

June 26, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Prill 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Mars 2018

May 18, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Mars 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]

Buletini i Financave Publike – Shkurt 2018

April 23, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shkurt 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Buletini i Financave Publike – Janar 2018

April 4, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Janar 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]

1 2 3 4 9