Buletini i Financave Publike – Dhjetor 2018

April 10, 2019 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Dhjetor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Nëntor 2018

March 4, 2019 0

Ministria e Financave dhe e Ekonomisë së Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Nëntor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Tetor 2018

February 22, 2019 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Tetor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

Buletini i Financave Publike – Gusht 2018

October 4, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Gusht 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Korrik 2018

September 25, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Korrik 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Qershor 2018

September 19, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Qershor 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Maj 2018

July 17, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Maj 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Prill 2018

June 26, 2018 0

Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Prill 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga […]

Buletini i Financave Publike – Mars 2018

May 18, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Mars 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri […]

Buletini i Financave Publike – Shkurt 2018

April 23, 2018 0

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Shkurt 2018. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 […]

1 2 3 6