EEN Albania

March 22, 2019 0

Data e Fillimit: Janar  2019 Data e Mbarimit: Dhjetor 2019 Shteti: Shqipëri Origjina e Financimit: Bashkimi Europian Përshkrimi i Projektit: Rrjeti Europian i Ndermarrejve EEN është rrjeti që ofron mundësi për ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) shqiptare […]