EEN Albania

March 22, 2019 0

Data e Fillimit: Janar  2019 Data e Mbarimit: Dhjetor 2019 Shteti: Shqipëri Origjina e Financimit: Bashkimi Europian Përshkrimi i Projektit: Rrjeti Europian i Ndermarrejve EEN është rrjeti që ofron mundësi për ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) shqiptare […]

Buxheti i Qytetarit

July 22, 2016 0

Periudha e Zbatimit: Dhjetor 2015 Shteti: Shqipëri Përfitues: Ministria e Financave Përshkrimi i Projektit: Ky projekt i publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave synon të rrisë përfshirjen e qytetarëve në debatin publik mbi buxhetin vjetor të […]

1 2