Ftesë e hapur

May 17, 2022 0

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM), në bashkëpunim me Qendrën për Ruajtjen e Ekosistemeve Natyrore (EcoAlbania) dhe Qendrën Shqiptare për Qeverisjen Mjedisore (ACEG), ka kënaqësinë t’ju ftojë në Workshop-in që zhvillohet në kuadër të […]

Takim i Hapur me Znj. Hye-Seung Lee

October 4, 2017 0

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje, në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Luarasi” organizoi një takim të hapur me të ftuar Drejtoreshën e Burimeve Njerëzore pranë Organizatës Botërore të Tregtisë, Znj. Hye-Seung Lee, ditën e hënë, […]