Stafi Ynë

  • Lutiana Rexhepi – Drejtor Ekzekutiv.

    Drejtor Ekzekutiv.
    Lutiana Rexhepi Drejtor Ekzekutiv Lutiana ka perfunduar studimet universitare në degen e Finances, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranes. Ka pervoje si ekonomiste dhe eshte e angazhuar ne nje kompani. Nga viti 2019, ajo u [...]
    View Profile