Për të trajnuar punonjësit e rinj, filloni me 4 biseda.

 

Këshillimi i karrierës është thelbësor për të diplomuarit e fundit në kolegj dhe të rinjtë që hyjnë në fuqinë punëtore. Megjithëse shumë kanë përvojë të pakët, ata janë duke bërë zgjedhje që do të ndikojnë në jetën e tyre gjatë në të ardhmen. Hulumtimet kanë treguar që punët e para janë një kohë optimale për punëtorët për të fituar aftësi të transferueshme që i ndjekin ato përmes karrierës së tyre. Tre vitet e para në fuqinë punëtore, veçanërisht, kanë një ndikim të rëndësishëm në rritjen dhe besimin e punonjësve. Menaxherët që trainojnë anëtarët e ekipit të tyre mund t’i ndihmojnë ata të mendojnë në mënyrë strategjike, të rendisin kurset e tyre dhe të lundrojnë uljet dhe ngritjet gjatë rrugës.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*