8 Mënyrat liderët delegojnë autoritetin me sukses.

Në librin e tyre, vlera e fshehur: Si ndërmarrjet e mëdha arrijnë rezultate të jashtëzakonshme me njerëz të zakonshëm, autorët Jeffrey Pfeffer dhe Charles O’Reilly pohojnë se ka dëshmi në rritje që delegimi i më shumë përgjegjësive për vendimmarrje rrit produktivitetin, moralin dhe angazhimin, të gjitha ndikimet kultura e kompanisë. Një studim i Gallup i vitit 2015 i talenteve të sipërmarrjes së 143 CEO-ve në listën e Inc. 500 tregoi se kompanitë e drejtuara nga liderë që në mënyrë efektive delegojnë autoritetin rriten më shpejt, gjenerojnë më shumë të ardhura dhe krijojnë më shumë vende pune.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*