Kriza e Besimit.

Bizneset vënë shumë përpjekje të mëdha në përmbushjen e nevojave të ndryshme të palëve të interesit – klientët, investitorët, punonjësit dhe shoqërinë në përgjithësi. Por ata nuk po i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme një përbërësi që është vendimtar për marrëdhëniet produktive me ato palë të interesuara: besimin.

Besimi, siç përcaktohet nga studiuesit organizativë, është vullneti ynë që të jemi të prekshëm ndaj veprimeve të të tjerëve, sepse besojmë se ata kanë qëllime të mira dhe do të sillen mirë ndaj nesh. Me fjalë të tjera, ne i lejojmë të tjerët të kenë pushtet mbi ne sepse mendojmë se nuk do të na dëmtojnë dhe do të na ndihmojnë në të vërtetë. Kur vendosim të ndër veprojmë me një kompani, ne besojmë se nuk do të na mashtrojë apo do të keqpërdorë marrëdhënien e saj me ne. Megjithatë, besimi është një shpatë me dy tehe. Vullneti ynë për të qenë i prekshëm gjithashtu do të thotë që besimi ynë mund të tradhtohet. Dhe pa pushim, bizneset kanë tradhtuar besimin e palëve të interesuara.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*