Gjëja e parë që vendimarrësit e mëdhenj bëjnë.

Si statistikant, e vlerësoj çmimin e pionierit W. Edwards Deming nga statistikat e aplikuara, “Në Zotin kemi besim. Të gjithë të tjerët sjellin të dhëna. “Por, si shkencëtar shoqëror, unë jam i detyruar t’ju paralajmëroj se shumë vendimmarrës ndjekin të dhëna me shumë zell, duke u larguar nga injoranca, por kurrë duke përmirësuar vendimet e tyre. A ka ndonjë mënyrë për të dalë në vendin e ëmbël? Nuk është, dhe ajo fillon me një zakon të thjeshtë vendim-marrje: Përcaktoni vendimin tuaj të paracaktuar përpara.

Burimi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*