Hulumtimi: Investitorët shpërblejnë kompanitë që ndërmarrin iniciativat e tyre digjitale.

Në vitet e fundit, ne kemi parë disa përparime të shquara në teknologjitë digjitale në cloud computing, analizën e të dhënave, të mësuarit e makinerive dhe inteligjencës artificiale, ndër të tjera. Këto teknologji kanë potencial për të transformuar një gamë të gjerë të bizneseve, veçanërisht në sektorët tradicionalisht jo-teknologjikë.

Burimi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*