Si të krijosh një organizatë etike.

Nga emetimet e Volkswagen-it ndaj praktikave mashtruese të shitjeve të Wells Fargo ndaj ndërhyrjeve të privatësisë së Uber-it, keqbërja e korporatave është një realitet i vazhdueshëm në biznesin global. Sjellja jo etike merr një numër të konsiderueshëm të organizatave duke dëmtuar reputacionin, duke dëmtuar moralin e punonjësve dhe duke rritur kostot rregullatore – për të mos përmendur dëmtimin më të gjerë të besimit të përgjithshëm të shoqërisë në biznes. Pak drejtues kanë vendosur të arrijnë përparësi duke thyer rregullat, dhe shumica e kompanive kanë programe në vend për të parandaluar keqpërdorimin në të gjitha nivelet. Megjithatë, skandalet e përsëritura tregojnë se ne mund të bëjmë më mirë.

Burimi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*