Për të përmirësuar kujdesin shëndetësor të kompanisë suaj, përfshini CEO-në.

 

Ndërsa debati përsëri ngrihet për atë nëse qeveria duhet të marrë përsipër financimin dhe menaxhimin e kujdesit shëndetësor, ia vlen të përpiqet të kuptoj 
enigmën e qëndrueshme se pse punëdhënësit nuk kanë qenë në gjendje të menaxhojnë shpenzimet e kujdesit shëndetësor. Në fund të fundit, një nga premtimet e 
punëdhënësve për të luajtur një rol të tillë të rëndësishëm në këtë sektor është se ata duhet të sjellin ekspertizën e tyretë menaxhimit dhe inovacionit në këtë çështje. 
Megjithatë, një numër përpjekjesh paraprake nga punëdhënësit për të menaxhuar shpenzimet, eliminuar mbeturinat dhe për të përmirësuar cilësinë, kanë dështuar. 
Burimi.
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*