Nëse një punonjës humbet motivimin e tyre, zbuloni Pse?.

Kur një nga punonjësit tuaj fillon të duket i pamotivuar, duhet të përpiqeni të kuptoni pse. Do të jetë shumë më e lehtë ta ndihmoni sapo të njihni arsyen për mungesën e motivimit të tyre. Bisedoni me përsonin për atë që keni parë; bëni të qartë se qëllimi juaj është të kuptoni përspektivën e tyre, jo t’i qortoni ato. Ju mund të dëgjoni se punonjësi nuk mendon se puna e tyre lidhet me vlerat e tyre. Në këtë rast, përpiquni të lidhni lidhjet midis asaj që bëjnë dhe për atë që ata janë të interesuar. Ose mund të dëgjoni se personi mendon se i mungojnë aftësitë që kërkon puna e tyre. Përgjigjuni duke ndërtuar besimin e tyre – theksoni kur i keni tejkaluar sfidat në të kaluarën dhe e konsideroni thyerjen e detyrave të tyre në grupe më të vogla dhe më të menaxhueshme. Nxiteni ata që të mendojnë me kujdes për atë që i mban ata të pasigurtë. Pas identifikimit të problemit, zgjidhni ide dhe diskutoni se si mund t’i qasen situatës në mënyrën më produktive.

Përshtatur nga “4 arsyet që punonjësit e mirë humbin motivimin e tyre“, nga Richard E. Clark dhe Bror Saxberg.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*