Memorandum Mirëkuptimi: IPPM – Instituti i Bashkëpunimit dhe Ekonomisë së Bazelit

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Institutin e Bashkëpunimit dhe Ekonomisë së Bazelit. Ata njohin pikat e forta të njëri-tjetrit në kërkimet shkencore dhe analizat në shkencat shoqërore me një fokus prioritar në sondazhet. Në këtë kuadër, palët kanë rënë dakord të krijojnë një axhendë bashkëpunimi që synon të zbatojë iniciativa të përbashkëta në fushën ekonomike me një fokus të veçantë në Monitorimin e Kapitalit Social Botëror, i cili është një studim i hapur për të gjithë qytetarët në botë dhe pronë e Institutit të Bashkëpunimit dhe Ekonomisë të Bazelit Monitorimi i Kapitalit Social Botëror është një projekt partneriteti brenda Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara (UN SDG).

About

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*