Indeksi Global i Konkurrueshmërisë 2018 – Përmbledhje

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI) përcjell performancën e 137 vendeve në 12 shtylla kryesore të konkurrueshmërisë. Ai vlerëson faktorët dhe institucionet e identifikuara nga kërkimi teorik dhe empirik si përcaktues të përmirësimeve në produktivitet dhe gjithashtu si përcaktuesi kryesor i rritjes ekonomike afatgjatë.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*