Presidenti i Nderit i IPPM-së, Prof. Dr. Arben Malaj – “Konsull Nderi”

Gjatë koncertit me titull “Përshëndetje nga Austria”, të zhvilluar në qytetin e Vlorës nga Ambasada Austriake në Shqipëri, më datë 21 Tetor 2017, Presidentit të Nderit të Institutit për Politika Publike dhe Mirëqeverisje, Prof. Dr. Arben Malaj, i është njoftuar emërimi me titullin “Konsull Nderi” për Rajonin e Jugut të Shqipërisë nga Republika e Austrisë. Ky njoftim është prezantuar në prani të Ambasadorit të Austrisë në Shqipëri, Dr. Johann Sattler, si dhe në atë të kryetarit të Bashkisë Vlorë, Dr. Dritan Leli.IMG-20171022-WA0032IMG-20171022-WA0031IMG-20171022-WA0029

Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit

Lideri i Projektit: Komiteti Rinor Lezhë

Data e Fillimit: 05 Tetor 2017

Data e Mbarimit: 05 Shtator 2017

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga:  ANTTARC

Përshkrimi i Projektit:

Ky projekt synon të bëjë rininë një komponent kryesor për mirëqeverisje në Bashkinë e Lezhës. Fokusi i kësaj iniciative janë studentët e kësaj bashkie dhe ideja kryesore që i përket kësaj lidhet me rolin aktiv të të rinjve në pjesëmarrjen në ekzekutimin e performancës buxhetore, të debatit dhe transparencës së njësive të qeverisjes vendore. Komiteti Rinor dhe IPPM kanë parashikuar të trajnojnë dhe të bëjnë të aftë një “bërthamë” studentësh nga i gjithë rajoni, që do të shërbejë si katalizator i pjesëmarrjes aktive qytetare në monitorimin e performancës së ekzekutimit të buxhetit, të rrisin kërkesën për më shumë transparencë dhe në perspektivë të shërbejnë si trajnerë për studentët e tjerë, duke garantuar në këtë mënyrë një ndikim afatgjatë të këtij projekti në ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme për të rinjtë në Lezhë.

Memorandum Mirëkuptimi: IPPM – TESEV

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Fondacionin Turk të Studimeve Ekonomike dhe Sociale (TESEV). Ky Memorandum Mirëkuptimi parashikon një angazhim të përbashkët për nismat e zhvillimit ekonomik që do të ndërmerren nga këto dy institucione me një fokus të veçantë në lidhjet socio-ekonomike midis Turqisë dhe Shqipërisë në një perspektivë rajonale.

Nga themelimi i tij në 1994 e deri në 2004, TESEV ka prodhuar raporte të rëndësishme mbi varfërinë, politikat ekonomike dhe ato sektoriale. Në fillim të vitit 2004, duke ndryshuar relativisht fushat e tij të studimit, TESEV vendosi të riorganizojë studimet e tij nën tre tituj: Demokracia, Mirëqeverisja dhe Transparenca, Politika e Jashtme. Të tre programet u organizuan me komisione këshilluese të përbërë nga udhëheqës mendimesh dhe akademikë, si dhe stafi i ekspertëve përgjegjës për këto programe. Në vitet që vijnë, dy fusha të tjera, Pabarazitë Sociale dhe Mospërfshirja dhe Qytetet e Qëndrueshme janë shtuar në interesin strategjik të Fondacionit. Bordi Ekzekutiv i TESEV dhe hulumtuesit e tij po punojnë aktualisht në përgatitjen e programeve të gjera kërkimore me interes të përbashkët me IPPM dhe të dy institucionet janë të vendosur për të ndërtuar një partneritet afatgjatë.

Tryezë e rrumbullakët: “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit”

Download (PDF, 628KB)

Tryezë e rrumbullakët: “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit”

Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM), i mbështetur nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), në kuadër të projektit: “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit”, do të zhvillojë një tryezë të rrumbullakët më datë 11 Tetor 2017, ora 8.30 – 11.30 në ambientet e Hotel Tirana International.

Ky aktivitet konsiston në një analizë të detajuar të situatës aktuale të punësimit të të rinjve në Shqipëri, pengesat dhe mundësitë reale që ata kanë si dhe në prezantimin e Guidës së Vetëpunësimit e cila trajton në një gjuhë të thjeshtë hapat që duhet të ndërmerren për hapjen e një biznesi.

Takim i Hapur me Znj. Hye-Seung Lee

Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje, në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Luarasi” organizoi një takim të hapur me të ftuar Drejtoreshën e Burimeve Njerëzore pranë Organizatës Botërore të Tregtisë, Znj. Hye-Seung Lee, ditën e hënë, më datë 2 Tetor 2017.

Që nga themelimi i saj më 1 Janar 1995, Organizata Botërore e Tregtisë ka në anëtarësi të saj 164 shtete, ndër të cilat edhe Shqipërinë. Si e tillë, Shqipëria ka të drejtën të jetë e përfaqësuar në këtë organizatë.

Znj. Lee theksoi se ndër 628 persona, pjesë e stafit të sekretariatit nga mbarë vendet anëtarë, OBT-ja nuk numëron asnjë shqiptar. Ky ka qenë edhe shkaku i këtij takimi të hapur.

Drejtoresha e Burimeve Njerëzore të OBT-së, në kuadër të diversifikimit të stafit përbërës të kësaj organizate, prezantoi edhe mundësitë që i ofrohen çdo shqiptari për t’iu bashkuar Organizatës Botërore të Tregtisë, si dhe kushtet që duhet të plotësohen për çdo pozicion.

Znj. Lee foli në veçanti për mënyrën e aplikimit dhe për procesin e rekrutimit, duke theksuar edhe njëherë avantazhin që kanë shqiptarët për t’u bërë pjesë e OBT-së në kuadër të rritjes së diversitetit të stafit përbërës.

wto 2 wto 1

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë 2018 – Përmbledhje

Indeksi Global i Konkurrueshmërisë (GCI) përcjell performancën e 137 vendeve në 12 shtylla kryesore të konkurrueshmërisë. Ai vlerëson faktorët dhe institucionet e identifikuara nga kërkimi teorik dhe empirik si përcaktues të përmirësimeve në produktivitet dhe gjithashtu si përcaktuesi kryesor i rritjes ekonomike afatgjatë.