Buletini i Financave Publike – Korrik 2017

Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë publikoi Statistikat fiskale për muajin Korrik 2017. Në shërbim të analizës janë të disponueshme të dhënat kumulative për të ardhurat publike, shpenzimet qeveritare dhe investimet nga Shkurti 1998 deri në Korrik 2017.

Për më shumë informacione lexoni materialin e mëposhtëm: