Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit

Data e Fillimit: 01 Prill 2017

Data e Mbarimit: 30 Shtator 2017

Shteti: Shqipëri

Mbështetur nga:  Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

Përshkrimi i Projektit:

Projekti “Vetëpunësimi i të Rinjve, Pengesat dhe Alternativat: Guida e Vetëpunësimit”  ka për qëllim mbështetjen e nismave që fuqizojnë kapacitetet ekonomike të grupeve të margjinalizuara me fokus gratë dhe të rinjtë e papunë. Guida e vetëpunësimit përmban një paraqitje të detajuar të sfidave që ekzistojnë sot në vend për të vetëpunësuarit dhe përpiqet të krijojë një bazë këshilluese dhe orientuese për të rinjtë që synojnë  vetëpunësimin dhe sipërmarrjen,  duke lehtësuar kështu perspektivat e tyre dhe me synim rritjen e shkallës së të vetëpunësuarëve në vend.

Guida e Vetëpunësimit:

Raporti  i Tregut të Punës në Shqipëri:

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*