Interview with Voice of America

August 16, 2016 0

June 2014 Në buxhetin e këtij viti qeveria shqiptare ka parashikuar një huamarrje rreth 1 miliardë dollarë. Kjo është shifra më e lartë e huamarrjes të programuar ndonjëherë në Tiranë. Qeveria po merr hua dhe […]

Arben Malaj: Let us vote the three laws today

August 16, 2016 0

Tirana, May 9, 2013 Arben Malaj, the MP which was excluded from the candidates’ lists of the Socialist Party for parliament, who run as an independent candidate in Vlore , has posted a message on the […]

What Kosovo needs

February 11, 2016 0

Blocking the  Assembly functions, these serious events in the sessions of the Assembly are indicative of a serious crisis of confidence. What’s disappointing is the lack of positive influences from Albanian politicians in the region, […]

1 5 6 7